Right AlignКабели

Cat. 3 BrandRex
Cables cat. 3 BrandRex

Fibre optic cables BrandRex
Multimode OM3 Tight Buffer
Multimode OM3 Uni_multitube
Singlemode OS1 Tight Buffer
Singlemode OS1 Uni_multitube
Multimode OM1 Tight Buffer
Multimode OM1 Uni_multitube
Multimode OM2 Tight Buffer
Multimode OM2 Uni_multitube

Fiber Optic Cables-SeaMAX
Fiber Optic Cables-SeaMAX

Cables GigaPlus BrandRex
GigaPlus Cables unshielded
GigaPlus Cables foil shielded
GigaPlus Cables foil and braid shielded
GigaPlus unscreened Patchcables
GigaPlus foil shielded Patchcables
GigaPlus braid and foil shielded Patchcables

Copper Cables-SeaMAX
Copper Cables-SeaMAX

нагоре

Left AlignPatch Cords

MFOS Patchcords
GigaPlus Patchcords
нагоре

Right AlignPatch Panels

GigaPlus Panels
MFOS Panels
Modular panels
Telco panels


нагоре

Left AlignOutlets & Jacks

GigaPlus Outlets & Jacks
MFOS Connectors & Adapters
Accessories
Plastics
MFOS Accessories
MFOS Pigtails
Tools

нагоре

Right AlignАктивно оборудване

Маршрутизатори, комутатори, безжично комуникационно оборудване Aironet , телефонни системи, решения за сигурност на мрежите. Архитектура за предаване на данни, глас и видео.

нагоре