За контакти

Left AlignОфис:
1330 София
бул. "акад. Иван Гешов" №2Е, БЦ "Сердика",
ет. 4, офис 418 (виж на картата)

Тел: +359 2 9609 545
Факс: +359 2 9609 549
e-mail: Office

Управител:
Г. Шишманов, gsm: +359 88 8304419
тел: +359 2 9609 545
e-mail: Office

Мениджър проекти:
Д. Тодоров, gsm: +359 88 8330631
тел: +359 2 9609 546
e-mail: Office

Мениджър екип:
Р. Младенов, gsm: +359 88 7505905
тел: +359 2 9609 546
e-mail: Office

Гл. счетоводител:
Е. Петранова, gsm: +359 88 5292136
тел: +359 2 9609 547
e-mail: Office

ОВ и Климатизация:
Р. Младенов, gsm: +359 88 7505905
тел: +359 2 9609 546
e-mail: Office

Интернет търговия:
e-mail: Office