За контакти

Left AlignОфис:
1113 София
ул. "Тинтява" №13, Бизнес сграда "Контракс",
ет. 2, офис 206 (виж на картата)

Тел: +359 2 9609 545
Факс: +359 2 9609 549
e-mail: Office

Управител:
Г. Шишманов, gsm: +359 88 8304419
тел: +359 2 9609 545
e-mail: Office

Ръководител проекти:
Р. Велчев, gsm: +359 88 8688447
тел: +359 2 9609 546
e-mail: Office

Мениджър екип:
Р. Младенов, gsm: +359 88 7505905
тел: +359 2 9609 546
e-mail: Office

Гл. счетоводител:
Е. Тодорова, gsm: +359 88 6610608
тел: +359 2 9609 547
e-mail: Office

ОВ и Климатизация:
Р. Младенов, gsm: +359 88 7505905
тел: +359 2 9609 546
e-mail: Office

Интернет търговия:
e-mail: Office