Kidde

Left AlignKidde противопожарна защита има повече от 60 годишен опит в производството, проектирането и подготовката на промишлени, комерсиални и морски системи за противопожарна защита. Подкрепяна от световната техническа и финансова мощ на Kidde International подразделение на Williams Holdings plc, компанията има възможност да предложи пълна гама продукти за пожароизвестяване и пожарогасене.

Right AlignПротивопожарни контролни панели:

Аналогови адресируеми контролни панели
Конвенционални контролни панели
Пожарогасителни системинагоре

Hochiki

Left AlignОпитът и знанията натрупани от Hochiki през изминалите 75 години са приложени за да се създадат пълен набор от датчици за дим и топлина. В резултат на това, предлагания набор от продукти е един от най-съвременните и модерни от достъпните в момента на пазара.

Right AlignПротивопожарни контролни панели:

CDX серия конвенционални пожарни датчици
ASX Серия адресируеми продуктинагоре